6. rujna 2023.

[JAVNI POZIV] Potpora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara za razvoj turističkog poduzetničkog potencijala za 2023. godinu

Upravni odjelza turizam, poduzetništvo iruralni razvoj Primorsko-goranske Županije objavio je Javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara za razvoj turističkog poduzetničkog potencijala za 2023. godinu. Ciljana skupina korisnika Mikro i mali subjekti malog gospodarstva u 100% privatnom vlasništvu koji imaju sjedište na području Gorskog kotara (d.o.o., j.d.o.o. […]