7. rujna 2023.

[NATJEČAJ] Male potpore za unapređenje suradnje s neprofitnim organizacijama u gradu Rijeci

Otvoreni natječaj Ureda Grada predviđa jednokratno dodjeljivanje malih potpora do 700,00 EURA organizacijama civilnoga društva za provođenje aktivnosti i projekata koje doprinose osnaživanju i unapređivanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Financiraju se aktivnosti/projekti neprofitnih organizacija iz sljedećih područja: Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade; Volonterstvo – aktivnosti vezane uz […]