2. kolovoza 2023.

[JAVNI POZIV] Dokazivanje inovativnog koncepta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je 28. srpnja 2023. godine Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv”. Svrha Poziva je povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija. Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti […]
12. srpnja 2023.

[JAVNI POZIV] Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“. Svrha poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole ulaganjem u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Prihvatljivi prijavitelji […]
24. siječnja 2023.

Otvoren je Fond za MSP-ove za 2023.

U okviru inicijative „Ideas Powered for Business ” Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, otvoren je Fond za MSP-ove, program bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva. Ukupna sredstva za 2023.g. iznose više od 25 mil €, a dostupna su od 23. siječnja 2023. […]
19. siječnja 2023.

Objavljen je Poziv “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv u svrhu poboljšanja dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne […]