5. siječnja 2024.

Potpore za samozapošljavanje u 2024. godini

Hrvatski zavod za zapošljavanje i u 2024. godini nastavlja s provođenjem mjera aktivne politike zapošljavanja pa tako i s potporom za samozapošljavanje koja za cilj ima poticanje nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod na pokretanje vlastitog posla. VISINA SUBVENCIJE I PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika: 1. skupina – do […]