27. ožujka 2024.

[SHIFT4IT] Započela provedba projekta kojim se mijenja paradigma o ženama u IT sektoru

IT sektor – prilike i izazovi IT sektor nalazi se među najbrže rastućim industrijama u svijetu, a zanimanja u području računalne i informatičke tehnologije kontinuirano su tražena na tržištu rada. U kontekstu EU, potražnja za poslovima u IT sektoru je u stalnom porastu, pri čemu je zanimanje informacijskih i komunikacijskih tehničara poraslo za 6,9% između prvog kvartala 2021. i prvog […]