19. svibnja 2015.

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Datum otvaranja natječaja: 22.04.2015. Rok za prijavu: 23.06.2015. Iznos sufinanciran po projektu: od 100.000 do 200.000 € Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Fizičke osobe. Predmet natječaja: sufinanciranje projekata kojima se uvode učinkoviti elektromotorni pogoni, koji će osim industrijskih postrojenja obuhvatiti i postrojenja sektoru vodoopskrbe u kojima elektromotorni pogoni imaju značajan udio u potrošnji električne energije, te i ostale mjere energetske učinkovitosti […]
11. svibnja 2015.

Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Prijavitelji: Fizičke osobe Cilj natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske. Pod postojećom obiteljskom kućom se podrazumijeva: kuća izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, i svaka druga koja je navedenim ili […]