EU fondovi i programi

Riječka razvojna agencija PORIN sudjeluje u EU projektima od 2004. godine. 

Riječka razvojna agencija PORIN kontinuirano prati i obavještava o otvorenim natječajima, mjerama i aktivnostima usmjerenim prema poticanju poduzetništva, pruža savjetodavnu pomoć, priprema i vodi Vaš projekt do uspješne realizacije.

Priprema projekata

  • definiranje, dorada i obrada projektne ideje - definicija ciljeva, aktivnosti, rezultata i proračuna projekta
  • priprema projekata za različite natječaje za sredstva iz europskih i nacionalnih fondova – izrada natječajne dokumentacije

Provedba projekta

  • od potpisivanja ugovora do konačne isplate
  • kompletna usluga upravljanja projektom

Vanjska usluga upravljanja projektom i administracija

Od potpisivanja ugovora do završne isplate. Kompletna usluga projektnog menadžmenta.

Javite nam se!