2. studenoga 2023.

[INFO DAN] Međunarodni programi za financiranje tržišno orijentiranih projekata (EUREKA, Eurostars i EIC) i EEN-u

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizira Info dan o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata EUREKA, Eurostars i Europsko inovacijsko vijeće te o podršci koja je poduzetnicima na raspolaganju putem projekta Enterprise Europe Network (EEN). Kroz Info dan poduzetnicima se želi dati uvid u mogućnosti financiranja istraživačkih projekata koje će biti dostupne u 2024. godini: […]