22. svibnja 2023.

[KONFERENCIJA] INSPIRA LEADER 2: Inspiracija za pametne zajednice

U Mošćeničkoj Dragi će se od 24.-26. svibnja ove godine održati konferencija INSPIRA LEADER 2, u organizaciji LEADER mreže Hrvatske, LAG-a “Terra liburna”, LAGUR-a Vela vrata i EUROPE DIRECT Rijeka u sklopu Riječke razvojne agencije PORIN. Konferenciji će prethoditi, od 23. do 24. svibnja, radionica za LAG-ove u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralna mreže u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, […]