23. svibnja 2023.

[INFO] Obrtnici, dužni ste zatražiti pristup informacijskom sustavu e-Komunikacija

U svrhu informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa i uprave razvilo je uslugu e-Komunikacija koja omogućava elektroničku komunikaciju s trgovačkim, općinskim, upravnim i županijskim sudovima te Visokim trgovačkim i upravnim sudom i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. Usluga “e-Komunikacija” je besplatna i dostupna na: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 80/22) usluga e-Komunikacije postaje obvezna za sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost  odnosno […]