28. studenoga 2022.

Iskustva u provedbi EU projekata kao priprema za nove natječaje iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027.

Kreativna Europa u suradnji s Europe Direct Koprivničko-križevačke županije pri PORA-i (Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije), Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV Croatia i Enter Koprivnica – Poduzetnički inkubator organizira hibridno događanje pod nazivom “Inkluzija kao standard europskog društva i kulture“.  U sklopu događaja organiziran je okrugli stol na temu “Iskustva u provedbi EU projekata kao priprema za nove natječaje iz Višegodišnjeg financijskog okvira […]