Trenutno provodimo slijedeće projekte

 3DoP

 

Naziv projekta: Optimisation of Production by 3DP (3DoP)

Koordinator projekta: STRATEGISCH INITIATIEF MATERIALEN VZW (SIM-FLANDERS) (Belgija)

Projektni partneri: 33 partnera iz Belgije, Nizozemske, Danske, Italije, Slovenije, Hrvatske, Poljske i Španjolske

Ukupna vrijednost projekta: 14.090.116,29 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 9.863.081,04 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2023. – 31.12.2025.

Projektni cilj: Projekt se temelji na četiri „paketa investicijskih projekata“, čiji je cilj ostvariti velika ulaganja koja će omogućiti optimizaciju proizvodnje kroz aditivnu proizvodnju i povećanje produktivnosti.

Projekt je odobren iz Instrumenta I3 (Interregional Innovation Investments Instrument).

FAST TRACK

 

Naziv projekta: FAST TRACK – Helping Adults Identify and Get on the Right Career Path

Nositelj projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Projektni partneri: Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE; FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Irska); ECOSISTEMAS VIRTUALES Y DOLULARES SL (Španjolska); Stichting Kenniscentrum Pro Work (Nizozemska); ARETES SCIETA COOPERATIVA (Italija); INOVA+ INNOVATION SERVICES (Portugal)

Ukupna vrijednost projekta: 221.745 EUR 

Iznos EU sufinanciranja: 221.745 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2021. – 29.2.2024.

Projektni cilj: Pružiti savjetnicima i mentorima za profesionalno usmjeravanje alate potrebne za razvoj vještina upravljanja karijerom, uz istovremeno korištenje određenih značajki suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Projekt je odobren iz Erasmus+ programa.

Službena web stranica projekta

EUROPE DIRECT Rijeka

Naziv projekta: EUROPE DIRECT Rijeka

Oznaka projekta: 101035441

Nositelj projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: 1.5.2021. – 31.12.2025.

Projektni cilj: Postaviti se kao direktna veza između građana i EU institucija, odnosno djelovati kao produžena ruka Europske komisije koja će pružati potporu u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje su na raspolaganju građanima država članica EU – lokalnom stanovništvu na razini Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Projekt je odobren od strane Europske komisije.

Službena web stranica projekta

IZVOR PROMJENE

Oznaka projekta: KK.08.1.3.02.0001

Nositelj projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce

Projektni partner: Centar za socijalnu skrb Rijeka

Ukupna vrijednost projekta: 6.799.630,27 HRK 

Iznos EU sufinanciranja: 6.660.944,25 HRK 

Razdoblje provedbe projekta: 31.03.2017. – 31.12.2023.

Projektni cilj: Povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kroz adekvatne infrastrukturne uvjete u CPUZ Izvor i CZSS Rijeka. 

Projekt je odobren iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

CPUZ Izvor Selce


 

Nedavno završeni projekti

ZAJEDNO

Oznaka projekta: KK.08.1.3.01.0004

Nositelj projekta: Dom za odrasle osobe Turnić

Ukupna vrijednost projekta: 8.999.235,50 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 8.951.240,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27.02.2018. – 27.09.2023.

Projektni cilj: Razviti izvaninstitucionalne usluge ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, nabavu vozila, specijalnu opremu i edukaciju te promicanjem prava na rad i zapošljavanja ciljne skupine.

Projekt je odobren iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dom za odrasle osobe Turnić

STREETS

Naziv projekta: Synergic TRaining to Enhance Entrepreneurial and Technological Skills (STREETS)

Nositelj projekta: AES ECONOMIA E SVILUPPO APS (Italija)

Projektni partneri: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.; Associazione culturale INVIVO (Italija); Reveris d.o.o. (Slovenija)

Ukupna vrijednost projekta: 60.000 EUR 

Iznos EU sufinanciranja: 60.000 EUR 

Razdoblje provedbe projekta: 1.3.2022. – 1.3.2023.

Projektni cilj: Storiti tečaj osposobljavanja za mlade NEET-se (osobe koje nisu zaposlene, nisu u obrazovanju ili osposobljavanju) kako bi se potaknuo razvoj vještina koje se mogu provesti u radnom svijetu (u skladu s prvim odabranim prioritetom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja). Ideja je strukturirati put čiji je cilj otkrivanje i unaprijeđene talenata, vještina i želja da zajedno s korisnicima izgrade projekt osposobljavanja koji im omogućuje aktivno sudjelovanje u definiranju i izgradnji vlastitog životnog projekta (u skladu s drugim odabranim prioritetom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja).

Projekt je odobren iz Erasmus+ programa.

Službena web stranica projekta

BLUE GREEN CITY

Naziv projekta: Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities (BLUE GREEN CITY)

Oznaka projekta: PGI05836

Nositelj projekta: Metropolis Nice Côte d'Azur – Euromed Cities Network (Francuska)

Projektni partneri: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.; University of Greenwich (Velika Britanija); Piedmont Region (Italija), Southern Regional Assembly (Irska); Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Rumunjska); City of Ingolstadt (Njemačka); Municipality of Växjö (Švedska)

Ukupna vrijednost projekta: 1.348.909 EUR 

Iznos EU sufinanciranja: 1.146.572,65 EUR 

Razdoblje provedbe projekta: 1.8.2019. – 31.1.2023.

Projektni cilj: Poboljšati politike koje promiču zelenu i plavu infrastrukturu kao sastavni dio lokalne ili regionalne strategije očuvanja prirodne baštine. Projektom se nastoji povećati svijest i znanje o konceptu usluga ekosustava i vrijednosti zelene i plave infrastrukture kroz projektna događanja i radionice, međuregionalni proces učenja o politici, suradnju u pronalaženju zajedničkih rješenja za zajedničke izazove koje donosi prilagodba klimatskim promjenama te razmjenom iskustava i dobrih praksi.

Projekt je odobren iz programa Interreg Europe i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Službena web stranica projekta

TEMPUS

Naziv projekta: Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage (TEMPUS)

Oznaka projekta: 10175961

Nositelj projekta: National Research Council of Italy (CNR) (Italija)

Projektni partneri: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.; JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije; Grad Solin; Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka; Grad Rijeka; CNA Territoriale Ravenna (Italija); C.N.A. National Confederation of Handcrafts and of SMEs – Territorial Association of Ravenna (Italija); Alma Mater Studiorum – Universty of Bologna (Italija); Cerimac – Building Materials of Bologna (Italija)

Ukupna vrijednost projekta: 2.706.920 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 2.300.882 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2019. – 31.3.2023.

Projektni cilj: Regeneracija napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice.

Projekt je odobren iz Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Službena web stranica projekta

Europski strukturni i investicijski fondovi