Projekti u provedbi

Trenutno provodimo sljedeće projekte:

STREETS

Naziv projekta: Synergic TRaining to Enhance Entrepreneurial and Technological Skills (STREETS)

Nositelj projekta: AES ECONOMIA E SVILUPPO APS (Italija)

Partneri projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. (Hrvatska), Associazione culturale INVIVO (Italija), Reveris-poslovni razvoj e-sporta in igricarskih tehnologij, d.o.o. (Slovenija)

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 60.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2022. – 01.03.2023.

Cilj projekta: Stvoriti tečaj osposobljavanja za mlade NEET-se (osobe koje nisu zaposlene, nisu u obrazovanju ili osposobljavanju) kako bi se potaknuo razvoj vještina koje se mogu provesti u radnom svijetu. Ideja je strukturirati put čiji je cilj otkrivanje i unaprijeđene talenata, vještina i želja da zajedno s korisnicima izgrade projekt osposobljavanja koji im omogućuje aktivno sudjelovanje u definiranju i izgradnji vlastitog životnog projekta.

Projekt je odobren iz Programa Erasmus+

Službena web stranica projekta.

TEMPUS

Naziv projekta: TEMPUS – Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage / Privremene koristi kao početne akcije za poboljšanje lučke (ne)materijalne baštine

Nositelj projekta: Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy

Partneri projekta: Riječka razvojna agencije Porin d.o.o.,  C.N.A. National Confederation of Handcrafts and of SMEs – Territorial Association of Ravenna, Alma Mater Studiorum – Universty of Bologna, Cerimac – Building Materials of Bologna, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije; Grad Solin; Povijesni i pomorski muzej Primorsko-goranske županije i Grad Rijeka

Ukupna vrijednost projekta: 2.706.920,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 2.300.882,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2019. – 31.03.2023.

Cilj projekta: Postići stvarnu promjenu i utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica njihovim izravnim uključivanjem u definiciju i pokretanje urbanih strategija putem regeneracije napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. TEMPUS će bazirati aktivnosti na tri pilot-područja u Ravenni, Solinu i Rijeci.

Projekt je odobren iz Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Službena web stranica projekta.

BLUE GREEN CITY

Naziv projekta: Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities

Nositelj projekta: Metropolis Nice Côte d’Azur – Euromed Cities Network (Francuska)

Partneri projekta: Riječka razvojna agencije Porin d.o.o. (Hrvatska), Univeristy of Greenwich (Velika Britanija), Piedmont Region (Italija), Southern Regional Assembly (Irska), Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Rumunjska), City of Ingolstadt (Njemačka), Municipality of Växjö (Švedska)

Ukupna vrijednost projekta: 1.348.909,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 1.146.572,65 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2019 – 31.01.2023.

Cilj projekta: Promocija zelene i plave infrastrukture kao sastavnog dijela lokalne/regionalne strategije očuvanja prirodne baštine. Blue Green City nastoji povećati svijest i znanje o konceptu usluga ekosustava i vrijednosti zelene i plave infrastrukture kroz projektne događaje i radionice sa svrhom međuregionalnog učenja. razmjenom iskustava i dobrih praksi te stvaranjem jake suradnje u pronalaženju zajedničkih rješenja za zajedničke izazove klimatskih promjena.

Projekt je odobren iz Programa Interreg Europe i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Službena web stranica projekta.

FAST TRACK

Naziv projekta: FAST TRACK - Helping Adults Identify and Get on the Right Career Path

Nositelj projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Partneri projekta: Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE iz Rijeke, FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED iz Irske, ECOSISTEMAS VIRTUALES Y DOLULARES SL iz Španjolske, Stichting Kenniscentrum Pro Work iz Nizozemske, ARETES SCIETA COOPERATIVA iz Italije i INOVA+ INNOVATION SERVICES iz Portugala

Ukupna vrijednost projekta: 221.745,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 221.745,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2021. – 29.02.2024.

Cilj projekta: Pružiti savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i mentorima alate potrebne za razvoj vještina upravljanja karijerom, koristeći istodobno određene značajke modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projekt je odobren iz Programa Erasmus+

Službena web stranica projekta.

ZAJEDNO

Oznaka projekta: KK.08.1.3.01.0004

Nositelj projekta: Dom za odrasle osobe Turnić

Ukupna vrijednost projekta: 8.999.235,50 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 8.951.240,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27.02.2018. – 27.02.2023.

Cilj projekta: Cilj projekta je razviti izvaninstitucionalne usluge ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, nabavu vozila, specijalnu opremu i edukaciju te promicanjem prava na rad i zapošljavanja ciljne skupine.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dom za odrasle osobe Turnić

IZVOR PROMJENE

Oznaka projekta: KK.08.1.3.02.0001

Nositelj projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce

Partner projekta: Centar za socijalnu skrb Rijeka

Ukupna vrijednost projekta: 6.799.630,27 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 6.660.944,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 31.03.2017. – 30.06.2023.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kroz osiguranje adekvatnih infrastrukturnih uvjeta. Ulaganjem u infrastrukturu smanjiti će se vjerojatnost izdvajanja djece iz bioloških obitelji i povećati mogućnost pozitivnih razvojnih ishoda kod djece smještene u alternativne oblike skrbi tj. organiziranom stanovanju i u kvalitetnim udomiteljskim obiteljima.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

CPUZ Izvor Selce


 

Nedavno završeni projekti

PoWER PLUS

Naziv projekta: Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm (PoWER) plus

Nositelj projekta: Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italija)

Partneri projekta: National confederation of handcrafts and SMEs – Territorial association of Ravenna (Italija), Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.(Hrvatska), Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine (Srbija), Cooperation and Development Institute (Albanija), Centre for Research and Tehnology Hellas (Grčka) i Chamber of Thesprotia (Grčka)

Ukupna vrijednost projekta: 169.683,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 169.683,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2022. – 30.06.2022.

Cilj projekta: Provesti proces predviđanja kako bi se otkrili glavni problemi koji bi mogli utjecati na Jadransko-jonske luke u kratkoročnom do srednjoročnom razdoblju s obzirom na izbijanje epidemije Covid19 i povezanu ekonomsku krizu.

Projekt je odobren iz transnacionalnog programa suradnje Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION) 2014.-2020.

Službena web stranica projekta.

ŽIVOT

Oznaka projekta: UP.02.2.2.12.0004

Nositelj projekta: Dom za odrasle osobe Turnić

Ukupna vrijednost projekta: 7.996.817,72 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 7.996.817,72 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 11.11.2020. – 11.08.2022.

Cilj projekta: Omogućiti osobama s mentalnim oštećenjima Primorsko-goranske županije pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama kroz uslugu organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške. Projektom se nastoji podići razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije osoba s mentalnim oštećenjima, dok će se kroz edukaciju ojačati kapaciteti stručnih radnika.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Dom za odrasle osobe Turnić 

UNAPRIJEDIMO ŽIVOT U ZAJEDNICI

Oznaka projekta: KK.08.1.3.03.0002

Nositelj projekta: Centar za socijalnu skrb Opatija

Partner projekta: Centar za socijalnu skrb Rijeka

Ukupna vrijednost projekta: 1.652.760,00 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 1.602.760,00HRK

Razdoblje provedbe projekta: 06.03.2017. – 06.03.2022.

Cilj projekta: Unapređenje infrastrukturne osnove Centra za socijalnu skrb Opatija kako bi mogao značajnije podržati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije na geografskom području svog djelovanja. Rekonstrukcijom građevine u vlasništvu Centra i nabavom adekvatne opreme omogućit će se pristupačnost usluga Centra za sve korisnike u procesu deinstitucionalizacje i korisnike kojima prijeti institucionalzacija, kao i članovima njihovih obitelji.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

CZSS Opatija

SNAGA ZAJEDNICE

Oznaka projekta: UP.02.2.2.05.0001

Nositelj projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce

Partner projekta: Centar za socijalnu skrb Rijeka

Ukupna vrijednost projekta: 5.492.897,69 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 5.492.897,69 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2018. – 01.09.2021.

Cilj projekta: Ojačati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, što će pridonijeti socijalnoj uključenosti djece i mladih u RH. Projekt uključuje pružanje izvaninstitucijskih usluga za 233 djece i mladih i 190 obitelji. Projektom se jača kapacitet pružanja ovih usluga za 19 stručnih radnika kroz edukacije i superviziju, uz partnerstvo s Centrom za socijalnu skrb Rijeka.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

CPUZ Izvor Selce

Europski strukturni i investicijski fondovi