Želite saznati više o Europskoj uniji?

edrijeka.porin.hr/

 
 
 
 
 
 

U travnju 2021. godine Riječka razvojna agencija Porin postala sjedište centra ‘EUROPE DIRECT Rijeka’ za područje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2021. – 2025. godine.

EUROPE DIRECT Rijeka službeno je započeo s radom 1. svibnja 2021. godine, kao dio Europe Direct mreže u Hrvatskoj i nove generacije Europe Direct informacijskih centara diljem EU-a čijom mrežom upravlja Europska komisija.
 

EUROPE DIRECT Rijeka

  • Zadaća centra je direktna veza između građana i EU institucija. EUROPE DIRECT Rijeka djeluje kao produžena ruka Europske komisije koja pruža potporu u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje su na raspolaganju građanima država članica EU – lokalnom stanovništvu na razini Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.
  • Cilj centra je različitim aktivnostima približiti Europu ljudima na terenu i poticati ih na uključivanje u rasprave o budućnosti EU-a, a koje će obuhvaćati i posjete osnovnim i srednjim školama u kojima će se održavati prezentacije, voditi rasprave o EU-u te dijeliti službene publikacije.

 


Europe Direct centri predstavljaju važne poveznice između institucija EU-a i građana pružajući pravodobne i objektivne informacije o europskim pitanjima, te nastojeći uključiti građane i u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti. Zahvaljujući aktivnostima informiranja i uključivanja građana centri će pridonijeti europskoj javnoj sferi i podići svijest o EU-u i njegovim prioritetima, mogućnostima i izazovima s kojima se suočava.