Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo

Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo djeluje u interesu i cilju općeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetnika i obrtnika, te omogućava poduzetnicima i obrtnicima početnicima korištenje usluga poduzetničkog inkubatora te poslovnog prostora.
U Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo nastojimo poduzetnicima i obrtnicima početnicima osigurati kvalitetne uvjete i podršku na početku njihovog poslovnog puta kako bi im u otežanom gospodarskom okruženju osigurali jednostavniji i jeftiniji pristup kvalitetnom poslovnom prostoru, korisnim edukacijama, poslovnom savjetovanju te potencijalnim poslovnim prilikama unutar samog inkubatora.
Pravo korištenja usluga poduzetničkog inkubatora te korištenja poslovnog prostora imaju poduzetnici i obrtnici početnici, koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na tržištu i koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od tri godine do dana podnošenja prijave na natječaj za ulazak u poduzetnički inkubator.
  • Korištenje usluga i slobodnog poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo daje se putem Javnog poziva kojeg raspisuje Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. te objavljuje na internet stranici www.porin.hr
  • Korisnik poduzetničkog inkubatora koji ima sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Rijeke, ima pravo na umanjenje iznosa naknade za korištenje poslovnog prostora poduzetničkog inkubatora.
  • Za određivanje jedinične cijene poslovnog prostora, unutar Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo, primjenjuje se Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru, kojeg donosi gradonačelnik Grada Rijeke.
 

Usluge i poslovni prostor korisnicima su na raspolaganju u razdoblju do

3

godina


 
 

Stanari

Milutina Barača 62

1NOCTUA-TECH d.o.o.
Inženjering, projektni menadžment i tehničko savjetovanje
2HESTIA ENGINEERING obrt
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
3LERNER CONSULT d.o.o.
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
4Oxygen Tech d.o.o.
Računalno programiranje

Milutina Barača 66

1VEDRI obrt
Instalacija industrijskih strojeva i opreme
2MAP. ING. j.d.o.o.
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
3Felc j.d.o.o.
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
4APEIRON obrt
Računalno programiranje
5PILOT MEDIA j.d.o.o.
Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
6Crane 51 obrt
Računalno programiranje
7Constigo upravljanje d.o.o.
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
8UOIG Slobodan Štrbac
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
9Studio B obrt
Fotografske djelatnosti
10ADRIACON d.o.o.
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
115th Drop Studio d.o.o.
Djelatnosti u svezi s informacijskom tehnologijom i računalima
 

Trenutno je u PIU Torpedo

15

poduzetnika


 

DOKUMENTI