2. studenoga 2023.

[POZIV] Šesti poziv za podnošenje prijava na LIFE European City Facility (EUCF)

LIFE European City Facility (EUCF) pruža financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u Europskoj uniji, Islandu i Ukrajini kako bi im se omogućilo da razviju investicijske koncepte za aktivnosti usmjerene na postizanje energetske održivosti i energetske učinkovitosti. Šesti poziv za podnošenje prijava bit će otvoren od 15. siječnja do 15. ožujka 2024. u okviru kojeg će se moći ostvariti isplata 60.000 eura u paušalnom iznosu za 70 […]