Riječka razvojna agencija Porin

Riječka razvojna agencija Porin osnovana je 1996. godine kao poduzetnički inkubator od kada se neprestano razvija kao potporna institucija za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a od 2004. godine kao razvojna agencija.

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. predstavlja objedinjene aktivnosti za cjelokupan razvoj na području grada Rijeke. Osnovana je da bi pružala sustavnu potporu u pokretanju i daljnjem razvitku gospodarskih subjekata grada Rijeke.

Cilj


Stvaranje što većeg broja novih poduzetnika i kreiranje novog zapošljavanja uz poticaj novih investicija u gradu i regiji.

Misija


Poticanje regionalnog razvoja.

Riječka razvojna agencija Porin promiče i provodi projekte regionalnog gospodarskog razvoja i stvara kvalitetnu poslovnu klimu, promičući regionalne potencijale u svrhu daljnjeg rasta i razvoja regije i gospodarskih subjekata kroz planiranje i upravljanje održivim razvojem te suradnju s domaćim i inozemnim investitorima.

Osnovne odrednice Riječke razvojne agencije Porin su poticanje i razvoj gospodarskih aktivnosti u regiji, posebice u područjima s neiskorištenim prirodnim i gospodarskim resursima, tehnološki razvoj, povećanje konkurentnosti, te poboljšanje prilagodljivosti gospodarskih subjekata globalnom tržištu, povećanje izvoza, privlačenje stranih investicija itd.

Ciljana tržišta

U sklopu našeg djelovanja, ciljne skupine prema kojima provodimo razne aktivnosti su:

  • mikro, mala i srednja poduzeća, obrti, klasteri, udruge
  • velika poduzeća, korporacije
  • županije, gradovi, općine
  • susjedne regije/regije u širem okruženju
  • drugi oblici institucijskih potpora
  • urbane i ruralne sredine u kojima se provode programi i projekti održivog razvoja malog gospodarstva, programi i projekti usmjereni prema mladeži, nezaposlenima i drugim ciljnim skupinama

Osnivač

  • Grad Rijeka s udjelom od 100% temeljnog kapitala.
  • Ukupni temeljni kapital iznosi 2.500.000,00 kn.
  • Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu.

Struktura

1Skupština
Marko Filipović
2Nadzorni odbor
Nataša Zrilić, Zlatan Car, Maria Grbac
3Uprava
Nenad Antolović
 
 

 

OIB: 29183761133
IBAN: HR8223600001101404794
Zagrebačka banka Zagreb d.d.