Edukacija

Edukacija je jedna od naših temeljnih programskih aktivnosti od samog osnivanja Agencije.

Edukacija je organizirana na tri razine:

Edukacija o EU projektima

Riječka razvojna agencija PORIN sudjeluje u EU projektima od 2004. godine. Različite forme tog sudjelovanja, stečeno iskustvo, znanje i vještine omogućile su nam da pored kandidiranja budemo i mjesto edukacije o EU projektima.Kroz različite oblike edukacije proveli smo stotine polaznika bilo da se radi o zaposlenicima jedinica lokalne i područne uprave i samouprave bilo o zaposlenicima trgovačkih društava, udruga i sličnih subjekata.
Program sadrži 6 modula:

Organiziranje radionica i in-house treninga u različitim područjima

Poduzetništvo
Vodstvo
Menadžment
Projektni menadžment