Proizvodni park Torpedo

Proizvodni park Torpedo djeluje u interesu i cilju općeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetnika i obrtnika te omogućava kako poduzetnicima i obrtnicima početnicima tako i ostalima korištenje usluga poduzetničkog inkubatora te poslovnog prostora.

Projekt Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO odobren je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj i Ugovora broj KK.03.1.2.01.0047. Potpisnici Ugovora su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) i Grad Rijeka kao korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova.

Svrha projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, kroz uspostavu Proizvodnog parka Torpedo, napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti: povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko-goranske županije i šire, povećanje broja novoosnovanih tvrtki, povećanje stope preživljavanja MSP-ova.

5

godina


Usluge i poslovni prostor u Proizvodnom parku Torpedo korisnicima su na raspolaganju u razdoblju do pet godina.

Korištenje usluga i slobodnog poslovnog prostora daje se putem Javnog poziva kojeg raspisuje Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. te objavljuje na internet stranicama. "Za više informacija o zadnjem javnom pozivu (09.02.2021.) kliknite ovdje: JAVNI POZIV!"
Trenutno je u PP Torpedo

10

poduzetnika i obrtnika