Riječka razvojna agencija Porin

Riječka razvojna agencija PORIN osnovana je 1996. godine kao poduzetnički inkubator od kada se neprestano razvija kao potporna institucija za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a od 2004. godine kao razvojna agencija.

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. predstavlja objedinjene aktivnosti za cjelokupan razvoj na području Grada Rijeke. Osnovana je da bi pružala sustavnu potporu u pokretanju i daljnjem razvitku gospodarskih subjekata Grada Rijeke.

Cilj


Stvaranje što većeg broja novih poduzetnika i kreiranje novog zapošljavanja uz poticaj novih investicija u gradu i regiji.


Ciljana tržišta

U sklopu našeg djelovanja, ciljne skupine prema kojima provodimo razne aktivnosti su:

  • mikro, mala i srednja poduzeća, obrti, klasteri, udruge
  • velika poduzeća, korporacije
  • županije, gradovi, općine
  • susjedne regije/regije u širem okruženju
  • drugi oblici institucijskih potpora
  • urbane i ruralne sredine u kojima se provode programi i projekti održivog razvoja malog gospodarstva, programi i projekti usmjereni prema mladeži, nezaposlenima i drugim ciljnim skupinama

Osnivač

Grad Rijeka - s temeljnim udjelom od 100 % temeljnog kapitala

Ukupni temeljni kapital iznosi 2.500.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu