Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo (M. Barača 62 i 66)

Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo djeluje u interesu i cilju općeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetnika i obrtnika, te omogućava poduzetnicima i obrtnicima početnicima korištenje usluga poduzetničkog inkubatora te poslovnog prostora.

 Dokumenti:Pravilnik o radu PIU TorpedoKućni red PIU TorpedoProgrami inkubatoraPravilnik o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator

U Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo nastojimo poduzetnicima i obrtnicima početnicima osigurati kvalitetne uvjete i podršku na početku njihovog poslovnog puta kako bi im u otežanom gospodarskom okruženju osigurali jednostavniji i jeftiniji pristup kvalitetnom poslovnom prostoru, korisnim edukacijama, poslovnom savjetovanju te potencijalnim poslovnim prilikama unutar samog inkubatora.

Pravo korištenja usluga poduzetničkog inkubatora te korištenja poslovnog prostora imaju poduzetnici i obrtnici početnici, koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na tržištu i koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od tri godine do dana podnošenja prijave na natječaj za ulazak u poduzetnički inkubator.

3

godine


Usluge i poslovni prostor u Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo korisnicima su na raspolaganju u razdoblju do 3 godine.

Korištenje usluga i slobodnog poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru za proizvodne djelatnosti Rujevica daje se putem Javnog poziva kojeg raspisuje Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. te objavljuje na internet stranicama www.porin.hr

Korisnik poduzetničkog inkubatora koji ima sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Rijeke, ima pravo na umanjenje iznosa naknade za korištenje poslovnog prostora poduzetničkog inkubatora.

Za određivanje jedinične cijene poslovnog prostora unutar Poduzetničkog inkubatora za proizvodne djelatnosti Rujevica primjenjuje se Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru, kojeg donosi gradonačelnik Grada Rijeke.

Stanari

U Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo, trenutno posluje 15 poduzetnika i obrtnika:

PinkyBlue j.d.o.o.

Dobreć Rijeka Frigo d.o.o.

Ping d.o.o.

Aestus d.o.o.

AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.

Felc j.d.o.o.

Obrt APEIRON

Obrt Crane 51

Constigo upravljanje d.o.o.

NOCTUA-TECH d.o.o.

Obrt HESTIA ENGINEERING

Obrt Level A

Oxygen Tech d.o.o.

Palmo d.o.o.

Superstroj studio d.o.o.Trenutno je u PIU Torpedo

15

poduzetnika i obrtnika