Javna nabava

Svi pokrenuti postupci javne nabave naručitelja Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. objavljuju se u elektroničkom oglasniku javne nabave na web adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za pregled dokumentacije o nabavi dovoljno je u jednostavnoj tražilici objava javne nabave u polje „naručitelj“ upisati „Riječka razvojna agencija Porin“ i pokrenuti pretragu.

Pregled registara ugovora objavljenih na EOJN: https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

Pregled planova nabave objavljenih na EOJN: https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptPlanoviNabave.aspx

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, trgovačko društvo RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN D.O.O. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa te s kojima ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume:- Ugostiteljsko-trgovački obrt Podmornica, vl. Darko Sertić, Rijeka, Šenoina 7, OIB: 94938374891.Ova obavijest će se, u slučaju promjena, ažurirati bez odgađanja.

Sjednice Nadzornog odbora

Sjednice Skupštine

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa

Pristup informacijama

Popis sponzorstava i donacija