19. svibnja 2015.

Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2015. Rok za prijavu: 01.11.2015. Iznosi sredstava: 7.000.000 kn Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća. Cilj natječaja: poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Predmet natječaja: ulaganje u razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na […]
19. svibnja 2015.

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Datum otvaranja natječaja: 22.04.2015. Rok za prijavu: 23.06.2015. Iznos sufinanciran po projektu: od 100.000 do 200.000 € Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Fizičke osobe. Predmet natječaja: sufinanciranje projekata kojima se uvode učinkoviti elektromotorni pogoni, koji će osim industrijskih postrojenja obuhvatiti i postrojenja sektoru vodoopskrbe u kojima elektromotorni pogoni imaju značajan udio u potrošnji električne energije, te i ostale mjere energetske učinkovitosti […]
19. svibnja 2015.

Okvirni program za istraživanja i inovacije Horizon 2020 – neposredno financiranje međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije

Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Iznos sufinanciran po projektu: 200.000 kn Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Instituti, Fizičke osobe, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori. Predmet natječaja: dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sudjelovanja podnositelja zahtjeva o provedbi […]
13. svibnja 2015.

Timovi treće generacije Startup inkubatora na Demo Day-u predstavili svoje projekte

Dana 12.05.2015. godine timovi treće generacije riječkog Startup inkubatora na Demo Day-u su predstavili javnosti svoje poslovne planove te projekte koje su tokom šest mjeseci osmišljavali i razvijali uz potporu mentora i stručnjaka iz poslovnog sektora. Korisnici Startup-a su mladi ljudi i timovi koji imaju znanja i ideje s područja informacijskih tehnologija, računalnih aplikacija, industrijskog dizajna i drugih stručnih područja. […]