13. lipnja 2017.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza Fond: EFRR, KF, ESF Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Područje: promet Prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu Sažetak: […]
30. svibnja 2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Područje: poljoprivreda Sažetak: Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati […]
30. svibnja 2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017. Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede Područje: poljoprivreda Sažetak: Prihvatljivi su sljedeći troškovi: a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu […]
30. svibnja 2017.

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Područje: poljoprivreda Sažetak: Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati […]