19. svibnja 2017.

Održana sjednica Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko – goranske županije

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (LPZ)  osnovano je 2011. godine. Njegova tijela su Skupština, Upravni odbor, Tajništvo i Radne grupe. Radi interesa za imenovanjem novih predstavnika članica LPZ-a u novom mandatnom razdoblju i uključivanja novih članica s područja županije, dana 19. svibnja 2017. organizirana je Skupština Lokalnog partnerstva Primorsko-goranske županije u prostorima Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. Sukladno dnevnom […]
12. svibnja 2017.

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj “Promocija poduzetništva 2017. – 2019.”

Promocija poduzetništva 2017. – 2019. Fond: Europski fond za regionalni razvoj Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 8.5.2017. do 28.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za programe i projekte Europske unije, Sektor za EU programe u poduzetništvu Područje: malo i srednje poduzetništvo Prijavitelji: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za poduzetništvo […]
11. svibnja 2017.

Analiza razvojnih agencija i poduzetničkih inkubatora u Republici Hrvatskoj

U cilju dobivanja relevantnih podataka o potpornim institucijama – razvojnim agencijama i poduzetničkim inkubatorima koje djeluju na području Hrvatske u odnosu na Riječku razvojnu agenciju Porin d.o.o., pokrenuli smo izradu  Analize razvojnih agencija i poduzetničkih inkubatora u Republici Hrvatskoj. U Analizi su korišteni dostupni podaci iz 2015. godine dobiveni putem osobnih kontakata s potpornim institucijama, financijskih izvješća Fine i putem […]
10. svibnja 2017.

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija”

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 8.5.2017. do 21.6.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije Prijavitelji: javna visoka učilišta, javna znanstvena organizacija, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave Sažetak: Svrha Poziva 1a1.3 „Ulaganje u […]