3. listopada 2018.

Edukacije za nezaposlene osobe do kraja 2018. godine u sklopu projekta LO.PA.Z. PLUS

Započela je provedba aktivnosti edukacija za nezaposlene osobe u sklopu projekta LO.PA.Z. PLUS. Tako je već 18 polaznika, nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ i onih koji to nisu, pohađalo prvi dio edukacije Produkcija u kulturi. Obaviještavamo sve nezaposlene osobe da se mogu javiti na sljedeće edukacije do kraja 2018. godine: Edukacije za nezaposlene  
3. listopada 2018.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima grada Rijeke

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima s ciljem jačanja njihova konkurentnog nastupa na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu. Poduzetnici mogu ostvariti subvencije po sljedećim mjerama: Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa Subvencioniranje izgradnje […]
2. listopada 2018.

Održan 11. Partnerski sastanak projekta Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO

Dana 14. rujna 2018. u prostorima Grada Rijeke održani je 11. redovni partnerski sastanak projekta Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO. Detalje sastanka možete pročitati na sljedećem linku: Izvještaj s 11. partnerskog sastanka    
27. rujna 2018.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima grada Rijeke

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima s ciljem jačanja njihova konkurentnog nastupa na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu. Poduzetnici mogu ostvariti subvencije po sljedećim mjerama: Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa Subvencioniranje izgradnje […]