19. svibnja 2015.

U prostorijama RRA Porin, Riječani predstavili prvu ortopedsku protezu isprintanu uz pomoć 3D printera

19. svibnja 2015.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Datum otvaranja natječaja: 22.04.2015. Rok za prijavu: 12.07.2015. Iznos sredstava: 15.000.000 € Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Predmet natječaja: dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.3., “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi troškovi: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i […]
19. svibnja 2015.

Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2015. Rok za prijavu: 01.11.2015. Iznosi sredstava: 7.000.000 kn Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća. Cilj natječaja: poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Predmet natječaja: ulaganje u razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na […]
19. svibnja 2015.

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Datum otvaranja natječaja: 22.04.2015. Rok za prijavu: 23.06.2015. Iznos sufinanciran po projektu: od 100.000 do 200.000 € Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Fizičke osobe. Predmet natječaja: sufinanciranje projekata kojima se uvode učinkoviti elektromotorni pogoni, koji će osim industrijskih postrojenja obuhvatiti i postrojenja sektoru vodoopskrbe u kojima elektromotorni pogoni imaju značajan udio u potrošnji električne energije, te i ostale mjere energetske učinkovitosti […]