13. ožujka 2018.

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Sektor: Obrazovanje Datum otvaranja natječaja: 08.03.2018. Rok za prijavu: 31.12.2019. Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravne osobe Fond: Europski socijalni fond Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Natječajna dokumentacija:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/ Cilj Poziva: doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog […]
6. ožujka 2018.

5. Partnerski sastanak projektnog tima za projekt Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO

Članovi projektnog tima sastali su se po peti puta na partnerskom sastanku 28. veljače 2018. godine u prostorima, Odjela gradske uprave za poduzetništvo Grada Rijeke. Razmatran je pregled i plan aktivnosti projektnog elementa Upravljanje i administracija kako bi izradili izvješće o napretko projekta tzv. drugi ZNS budući je protekao već drugi kvartal provedbe projekta. Nadalje, unutar projektnog elementa 2 koji […]
2. ožujka 2018.

Održavanje savjetodavnih radionica za povlačenje sredstava iz EU fondova

Poštovani poduzetnici, bespovratna sredstva EU fondova čekaju upravo na Vaše ideje, no kako do njih? Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. želi Vas u mjesecu ožujku 2018. godine, kroz savjetodavne radionice, upoznati sa ključnim smjernicama te dati odgovore na pitanja…                     Pronađimo najbolje rješenje i gradimo uspjeh zajedno! Za prijave i više […]
21. veljače 2018.

Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

  Na Javni natječaj mogu se javiti: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.   Prijavu na ovaj Javni natječaj ne mogu podnijeti: ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici pravnih osoba koji […]