Lista referenci 2004.-2023.

Strateški dokumenti, stručni radovi i investicijske studije

 • Regionalni operativni program (ROP) za Primorsko-goransku županiju 2008.-2013. i popratnih dokumenata
 • Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013.
 • Akcijski plani provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013.
 • Komunikacijska strategija provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013.
 • Strategija razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2011.-2013., suradnik, LPE3, IPA 2007-2013, EuropeAid 127435/D/SER/HR
 • Akcijski plan razvoja turizma za JLS, 2008.-2011.
 • Monitoring Akcijskih planova razvoja turizma za JLS, 2012.-2013. g.
 • Plan ukupnog razvoja, Grad Mali Lošinj, 2012. g.
 • Plan ukupnog razvoja, Općina Vrbovsko, 2012. g.
 • Plan ukupnog razvoja, Općina Kostrena, 2013. g.
 • Lokalna razvoja strategija za 2013.-2015., LAG Terra Liburna, 2013. g.
 • Izvještaj o provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013., Primorsko-goranska županija, 2014. g.
 • Plan ukupnog razvoja, Općina Mošćenička Draga, 2014. g.
 • Plan ukupnog razvoja, Općina Baška, 2014. g.
 • Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020., suradnik, Primorsko-goranska županija, 2014. g.
 • Strategija razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020., Primorsko-goranska županija, 2014. g.
 • Plan ukupnog razvoja, Grad Kastav 2015.-2020., 2015. g.
 • Grad Crikvenicu
 • Grad Cres
 • Grad Kastav
 • Grad Mali Lošinj
 • Grad Rijeku
 • Općinu Baška
 • Općinu Čavle
 • Općinu Jelenje
 • Općinu Lovran
 • Općinu Mrkopalj
 • Grad Cres
 • Grad Kastav
 • Općinu Baška
 • Općinu Čavle
 • Općinu Jelenje
 • Općinu Lovran
 • Član radne skupine za izradu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020.
 • Član Povjerenstva za provedbu Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
 • Izvješće o ostvarenim aktivnostima stvaranja i ažuriranja baze podataka KISS-a po Glavnom projektu razvoja turizma Primorsko-goranske županije
 • Marketing plan, Ekopak d.o.o., 2014. g.
 • Natječajna dokumentacija za ESIF, JLS i razni poduzetnici, 2014. g.
 • Praćenje Lokalnih akcijskih grupa i njihov doprinos regionalnom razvoju, Primorsko-goranska županija, 2013. g.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala s poslovnim planovima za ciljnu skupinu nezaposleni, Primorsko-goranska županija, 2012. i 2013. g.
 • Razvoj poslovnih zona u Primorsko-goranskoj županiji, 2012. g.
 • Pokretanje Start-up inkubatora Grada Rijeke, 2012. g.
 • Poslovna zona Bodulovo, Grad Rijeka, 2013. g.
 • Pokretanje LAG-a za sedam jedinica lokalnih samouprava, 2012.-2013. g.
 • Izvozni konzorcij za pograničje Slovenija-Hrvatska po EU projektu Globalnet, 2012. g.
 • Studija opravdanosti pokretanja poljoprivrednih aktivnosti na Grobničkom polju, 2012. g.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala mladih Grada Malog Lošinja, 2012. g.
 • Poduzetničke zone, stanje i perspektive (PGŽ), 2009. g.
 • Analiza gospodarskog stanja Primorsko-goranske županije za 2007., 2008., 2009., 2010. godinu,
 • Marketing plan, EU Pastrve i turisti (Grad Otočac),
 • Organizacijska struktura Hrvatskog centra za ribe i rakove, EU Pastrve i turisti (Grad Otočac)
 • Marketing plan, Slohra Heritage
 • Projekcija buduće veletržnice ribom u Rijeci (PGŽ)
 • Izrada metodologije za izradu akcijskih planova razvoja turizma 2006. g.
 • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi „Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo“; investitor: Grad Rijeka
 • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi „Audio muzej Ivan Matetić Ronjgov“ i priprema kompletne natječajne dokumentacije za prijavu projekta na natječaj za financiranje putem strukturnih fondova; investitor: Općina Viškovo
 • Studija izvodljivosti „Izgradnja objekta za proizvodnju eko ambalaže i bezglutenskih pekarsko-slastičarskih proizvoda“ za investitora Ekopak d.o.o. Opatija za prijavu na strukturne fondove EU
 • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi „Kino Lovran“, investitor: Općina Lovran
 • Studija izvodljivosti poslovne zone Bodulovo, prijava na natječaj za strukturne fondove za poslovnu infrastrukturu, Grad Rijeka
 • Studija opravdanosti razvoja radne zone Marišćina K-2, Općina Viškovo
 • Studija opravdanosti izgradnje nove upravne zgrade i doma općine Viškovo
 • Investicijski elaborat rekonstrukcije zgrade osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk
 • Područna škola Baška s dogradnjom školske sportske dvorane, Općina Baška
 • Studije pred-izvodljivosti izgradnje II faze ZT parka u STEP2
 • Studija opravdanosti izgradnje Kabelske kanalizacije Grada Rijeke, za Grad Rijeku
 • Studija opravdanosti razvoja Radne zone Marišćina, za Općinu Viškovo
 • Studija opravdanosti izgradnje objekta u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, za Općinu Omišalj
 • Poslovna zona Bodulovo, za Grad Rijeka
 • Rekonstrukcija objekta kino-kazalište Lovran, za Općinu Lovran
 • Izrada Studije opravdanosti izgradnje Ceste Marinići – Marčelji (ŽCGO Marišćina) za Županijsku upravu za ceste PGŽ
 • Izrada investicijskih studija "Provođenje mjera energetske učinkovitosti javne rasvjete" za Općinu Čavle, Općinu Kostrena i Grad Opatija
 • Izrada ekonomsko-financijske analize izgradnje sunčeve elektrane - Grubišno Polje
 • Izrada ekonomsko-financijske analize izgradnje sunčeve elektrane Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk
 • Izrada ekonomsko-financijske analize izgradnje sunčeve elektrane – tvrtka Ma.CO.T. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo,
 • Studija opravdanosti "Hrvatska vinska kuća - Dvorac Nova Kraljevica"
 • Izrada studije gospodarske opravdanosti investicijskog ulaganja u obnovu i modernizaciju uzgojne infrastrukture i tehnologije uzgoja u uzgajalištu riba i školjaka u Limskom zaljevu – Cromaris d.d.
 • izrada investicijskih studija za potrebe prijave na IPARD natječaj, Mjera 301 - "Sustav javne odvodnje naselja Draga Bašćanska, Općina Baška"
 • izrada investicijskih studija za potrebe prijave na IPARD natječaj, Mjera 301 - Fekalna kanalizacija u Općini Kostrena, kolektor Šodići"
 • izrada investicijskih studija za potrebe prijave na IPARD natječaj, Mjera 301 - "Dio glavnog sabirnog kolektora sustava javne odvodnje naselja Općine Stupnik"
 • izrada investicijskih studija za potrebe prijave na IPARD natječaj, Mjera 301 – Sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda Grada Kastva
 • izrada investicijskih studija za potrebe prijave na IPARD natječaj, Mjera 301 - "Dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Bribira"
 • elaborat gospodarske opravdanosti gradnje sportske dvorana na Zametu za Grad Rijeku
 • elaborat gospodarske opravdanosti pokretanje TD Rijeka sporta za Grad Rijeku
 • studija ekonomske isplativosti izgradnje Gradske knjižnice Rijeka za Grad Rijeku
 • studija ekonomske isplativosti izgradnje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za Grad Rijeku
 • elaborat gospodarske opravdanosti rekonstrukcije bazena na Školjiću za Grad Rijeku
 • elaborat ekonomsko-financijske analize izgradnje Centra za mlade Manganovo za Grad Rijeku
 • elaborat gospodarske opravdanosti pokretanja poduzetničke zone u Crikvenici
 • elaborat gospodarske opravdanosti za više koncesija na području PGŽ
 • elaborat gospodarske opravdanosti za otvaranje graničnog prijelaza u Gradu Rabu
 • elaborat gospodarske opravdanosti izgradnje sirane za zadrugu Otok Krk
 • elaborat gospodarske opravdanosti izgradnje klaonice za zadrugu Otok Krk
 • preko 100 investicijskih studija i poslovnih planova za poduzetnike pri ishodovanju poduzetničkih kredita

Priprema i provedba EU projekata

 1. VISTORIA, Interreg IIIC Sud, partner, Europski povijesni krajolici
 2. REGINA, CARDS 2004, voditelj projekta, Implementacija vlastitog modela certificiranog zelenog poduzetništva u Primorsko-goranskoj županiji
 3. SLOHRA, Interreg IIIA-CARDS 2004, partner, Organizacijska struktura razvojnih agencija u pograničju
 4. SLOHRA ZONET, Interreg IIIA-PHARE 2005, partner, Poduzetničke zone u pograničju
 5. SLOHRA HERITAGE, Interreg IIIA-PHARE 2006, voditelj projekta , Razvoj turizma objedinjavanjem kulturne i prirodne baštine i autohtonih proizvoda u pograničju
 6. CoRin, FP 6, partner, Koordinacija regionalne politike poticanja inovacija u primarnom sektoru
 7. INVA, PHARE 2006., voditelj projekta, Uvođenje modela neformalne edukacije sa svrhom povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom u administrativnim, tehničkim i ugostiteljskim zanimanjima
 8. BULB, Interreg IIIA Adriatic, voditelj projekta, Energetska učinkovitost javne rasvjete u Primorsko-goranskoj županiji
 9. STARNETregio, FP 7, partner, Stvaranje transregionalne mreže za regionalna istraživanja u pomorstvu
 10. SSBI-CRO, CIP-EEN, partner, Usluge potpora za poslovanje i inovacije prema poduzetnicima - EEN HRVATSKA
 11. Osnivanje REA KVARNER, CIP-IEE, voditelj za PGŽ, pokretanje energetske agencije
 12. MEDOSSIC, MED program, partner, Mediteranska organizacijska struktura za poticanje eko inovacija
 13. We know how, IPA, 4. komponenta, partner
 14. Centar za rehabilitaciju invalida, IPA, 4. komponenta, partner
 15. Helping Hands, IPA, 4. komponenta, partner
 16. 13. EXPORT EXPERT, LLL, Leonardo da Vinci-ToI, voditelj projekta
 17. SLOHRA GLOBALNET, IPA, 2. komponenta, pogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, voditelj projekta
 18. STOP C02, IPA, 2. komponenta, pogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, partner
 19. SLOHRA Mladiekoin, IPA, 2. komponenta, pogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, partner
 20. Small Business in Big Europe, IPA, partner
 21. LO.PA.Z., IPA, 4. komponenta, LPZ, voditelj projekta
 22. ENTER YOUTH, IPA, 2. komponenta, pogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, partner
 23. CREATIVE START UP, IPA, 2. komponenta, pogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, partner
 24. HINT LAB, IPA, 2. komponenta, pogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, partner
 25. Work is the Key, IPA/ESF, Širenje mreže socijalnih usluga faza 2, voditelj projekta
 26. SLOHRA SOCIONET, IPA 2. komponenta, Europska teritorijalna suradnja SI – HR, 2015., partner
 27. ENTER, Erasmus+, 2016., partner
 28. Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO, Europski fond za regionalni razvoj, 2017., partner i korisnik
 29. POWER – Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm, Interreg ADRION, 2018., partner
 30. Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora RAGAN, Europski fond za regionalni razvoj, 2017., partner
 31. FRUGAL INNOVATION, Erasmus+, 2018., partner
 32. LO.PA.Z. PLUS, Europski socijalni fond, 2018., nositelj projekta
 33. INSPIRACIJA - Revitalizacija gradova industrijske baštine Trbovlja, Slovenske Bistrice, Labina i Rijeke kroz razvoj kulturnog turizma, Interreg SLOVENIA – CROATIA, 2018., partner
 34. NATURE&WILDLIFE - Doživljaji prirode i promatranje divljih životinja, Interreg SLOVENIA – CROATIA, 2018., partner
 35. TEMPUS - TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage, Interreg ITALY – CROATIA, 2019., partner
 36. BLUE GREEN CITY – Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities, Interreg EUROPE, 2019., partner
 37. EUROPE DIRECT RIJEKA - Network of Europe direct centers, European Commission, 2021., voditelj projekta
 38. FAST TRACK - Helping adults identify and get on the right path, Erasmus+, 2021., voditelj projekta
 39. PoWER PLUS - Ports as Driving Wheels of Entrepreneurial Realm, Interreg ADRION, 2022., partner
 40. STREETS - Synergic Training to Enhance Entrepreneurial and Technological Skills, Erasmus+, 2022., partner
 1. SIMOCA - Ruralni razvoj i ekološka poljoprivreda, Interreg IIIB
 2. LODE - SME razvoj, Interreg IIIA
 3. Konkurentna mladež - Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada, IPA
 1. Grad Otočac - Turisti i pastrve - marketing plan
 2. Grad Otočac - Turisti i pastrve - organizacija Centra za uzgoj pastrva i rakovica Otočac
 3. Grad Opatija - 365 dana Rivijere - tehnički koordinator
 4. Turistička zajednica Grada Opatija - 365 dana Rivijere - tehnički koordinator
 5. C.A.K. d.o.o. - Informatizacija poslovnog sustava tvrtke C.A.K. d.o.o. - usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2015.
 6. Ri.Pos d.o.o. - Povećanje konkurentnosti poduzeća Ri.Pos d.o.o., EFRR, E-impuls, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 7. GRA-TIS uslužni obrt - Povećanje konkurentnosti uslužnog obrta GRA-TIS, EFRR, E-impuls, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 8. Ekopak d.o.o. - Uvođenje novog proizvodnog programa u poslovanje tvrtke Ekopak d.o.o., EFRR, E-impuls, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 9. B.M.A. d.o.o. - Povećanje konkurentnosti poduzeća B.M.A. d.o.o., EFRR, E-impuls, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 10. Marine diesel servis d.o.o. - Povećanje konkurentnosti poduzeća Marine diesel servis d.o.o. EFRR, E-impuls, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 11. Torp d.o.o. - Pokretanje proizvodnje inovativnog električnog bicikla TORP M13, EFRR, izrada prijave projekta te, upravljanje projektom i provođenje javne nabave, 2017.
 12. Grad Novalja - Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora Ragan, ERFF, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 13. Centar za pružanje usluga zajednici Izvor - Izvor promjene, EFRR, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 14. Centar za socijalnu skrb Opatija - Unaprijedimo život u zajednici, EFRR, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 15. Dom za odrasle osobe Turnić - Prilika, ESF, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2017.
 16. Zavod za hitnu medicinu - Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u PGŽ, izrada prijave projekta, 2017.
 17. Centar za pružanje usluga zajednici Izvor - Snaga zajednice, ESF, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2018.
 18. Mramoterm obrt - Certifikacijom proizvoda obrta Mramoterm do novih tržišta, izrada prijave projekta te, upravljanje projektom i provođenje javne nabave, 2018.
 19. Torp d.o.o. - Sustav povezivanja baterijskih ćelija hladnim spojem, Program PoC, usluga upravljanja projektom i provođenja javne nabave, 2018.
 20. Dom za odrasle osobe Turnić - Zajedno, EFRR, usluga upravljanja projektom, 2020.
 21. Dom za odrasle osobe Turnić - Život, ESF, usluga upravljanja projektom, 2021.
 1. Fish.log, Talijanski zakon 84/2001, pokretanje prve veletržnice ribom u RH, 2005.-2007.
 2. Connect, Talijanski zakon 84/2001, razvoj SME u ribarstvu, 2005.-2007.
 3. Biodizel, Interreg IIIA-PHARE 2005., Dizanje svijesti o zaštiti okoliša i prikupljanje jestivog ulja za potrebe proizvodnje biodizela, 2008.
 4. Chapter for SME, Talijanski zakon 84/2001, razvoj poduzetništva sukladno Povelji o razvoju malih i srednjih poduzeća u Primorsko-goranskoj županiji, 2006.
 5. Evaluacija EU projekata prijavljenih na natječaj Primorsko-goranska županija, 2010.
 1. Razvitka poslovne i investicijske klime u Hrvatskoj, ICPR, CARDS 2002.
 2. Jačanje kapaciteta za regionalni razvoj, CARDS 2004 (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva), 2008.-2009.
 3. Razvoj investicijskog okruženja, ICPR3, IPA,IIIC (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva), 2010.-2011.
 4. E-business, IPA,IIIC (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva), 2010.-2012.

Vlastiti projekti

 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina nezaposlene žene, Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2014.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina nezaposleni s evidencije HZZ-a, Primorsko-goranska županija, 2013.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina nezaposleni s evidencije HZZ-a, Primorsko-goranska županija, 2012.
 • Vidikovac riječke povijesti, program razvoja turizma, Grad Rijeka, 2006.
 • Autohtonika, Razvoj autohtonih proizvoda u Primorsko-goranskoj županiji, 2005.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina stipendisti Grada Rijeke, 1999.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina poduzetnici na području Tramontane na otoku Cresu, 1997.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina poduzetnici početnici na području grada Osijeka, 1997.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina poduzetnici početnici na području grada Lipika, Uvodno poduzetništvo, 1997.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina poduzetnici početnici na području grada Rijeke, 1996.
 • Ispitivanje poduzetničkog potencijala, ciljna skupina stanovništvo Općine Skrad, 1996.

Od 1997. godine provodimo samostalno program izobrazbe za poduzetnike i poduzetnike početnike te djelatnike raznih institucija, organizacija i udruga u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta te drugih institucija i organizacija sa sljedećim temama:

 • Izrada i vođenje EU projekata
 • Jačanje kapaciteta za privlačenje investitora
 • Osnove poduzetništva
 • Sustavno poduzetništvo
 • Strateško planiranje
 • Sustav potpornih institucija
 • Planiranje poslovanja
 • Financiranje poslovanja
 • Marketing
 • Umrežavanje i udruživanje poduzetnika
 • Ispitivanje poduzetničkog potencija

Jednako tako, provode se i druge teme u suradnji s drugim vanjskim suradnicima.

Programi izobrazbe provedeni su u:

 • gradovima i općinama BiH
 • Karlovačkoj županiji
 • Primorsko-goranskoj županiji
 • Gradu Crikvenici
 • Gradu Daruvaru
 • Gradu Opatiji
 • Gradu Osijeku
 • Gradu Otočcu
 • Gradu Pakracu
 • Gradu Rijeci
 • Općini Skrad
 • Poduzetničkom centru Samobor
 • Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije
 • Lokalnoj razvojnoj agenciji PINS, Skrad
 • Program izobrazbe za EU projekte provodimo od 2006. godine i to za:

  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
  • Primorsko-goransku županiju
  • Društva i ustanove u vlasništvu Primorsko-goranske županije
  • Karlovačku županiju
  • HGK-ŽK Otočac
  • Grad Opatiju
  • AIESEC Rijeka
  • Savez udruga privatnih iznajmljivača Hrvatske.

  Ostali programi izobrazbe u sklopu EU projekata od 2005. godine iz ruralnog razvoja, turizma, sustavnog poduzetništva, energetske učinkovitosti, i drugih tema prema:

  • većini općina i gradova u PGŽ i drugih institucija i organizacija,
  • ino-partnerima
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
 • Primorsko-goransku županiju
 • Društva i ustanove u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 • Karlovačku županiju
 • HGK-ŽK Otočac
 • Grad Opatiju
 • AIESEC Rijeka
 • Savez udruga privatnih iznajmljivača Hrvatske.

Ostali programi izobrazbe u sklopu EU projekata od 2005. godine iz ruralnog razvoja, turizma, sustavnog poduzetništva, energetske učinkovitosti, i drugih tema prema:

 • većini općina i gradova u PGŽ i drugih institucija i organizacija,
 • ino-partnerima
 • Sustavno poduzetništvo u Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci, I. nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu, Ministarstvo gospodarstva, Opatija 1997. g.
 • Ujedinjene nacije u Genevi 1999. g. – Najbolja praksa poduzetničkih inkubatora (poziv Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva), Doris Sošić
 • Ujedinjene nacije u Genevi 2003. g. – Najbolje prakse zemalja u tranziciji, primjeri Slovenije i Hrvatske, Delegacija Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Razvoj potpornih institucija u RH, Doris Sošić
 • CEI (Srednjo-europska inicijativa), Trst 2001. g. - Razvoj ženskog poduzetništva, Doris Sošić
 • Razmjena iskustava regija Veneto i Friuli Venezia Giulia s Istarskom i Primorsko-goranskom županijom 2006. g. u Pordenoneu – Italija, Ekonomsko-sociološki pokazatelji Primorsko-goranske županije, Doris Sošić
 • EU projekti u provođenju, Ministarstvo EU integracija, Brijuni, 2005. g., Doris Sošić
 • EU projekti u provođenju RRA PORIN i Grada Rijeke, 2005. g. VIII. nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Šibenik, Doris Sošić
 • EU projekt Adriatic Action Plan 2020, Grad Rostock, Njemačka, 2005. g.
 • EU projekti u provođenju RRA PORIN, Savjet EU integracija županija, Vukovar 2007. g. i Zadar 2008. g.
 • EU projekti u turizmu i kulturi, EU tjedan u Reggio Emiglii, Italija, svibanj 2010. g.
 • Jadranska Hrvatska, Završna konferencija projekta Jačanje kapaciteta za regionalni razvoj, Ministarstvo regionalnog razvoja i vodnog gospodarstva, Zagreb, 2010. g., Doris Sošić
 • Potencijali za privlačenje investitora Primorsko-goranske županije, Business Summit, Tokyo, 2010. g., Doris Sošić
 • Potencijali za privlačenje investitora Primorsko-goranske županije, Singapur, 2011. g., Doris Sošić
 • Potencijali za privlačenje investitora Primorsko-goranske županije, Mantova, Italija, 2011. g., Doris Sošić
 • Razvojni projekti Primorsko-goranske županije, Finest, Pordenone, Robert Komen i Doris Sošić, 2012. g.
 • Potencijali za investitore Primorsko-goranske županije, Unioncamere Veneto, Marghera, Italija, veljača 2013. g.
 • Mogućnosti suradnje talijanskih i hrvatskih poduzetnika, Opatija, Ernest Cukrov, 2013. g.
 • Potencijali za investitore Primorsko-goranske županije, Unioncamere Veneto, Marghera, Italija, studeni 2013. g.
 • Potencijali za investitore Primorsko-goranske županije, Circolo Italiano, Rijeka, 2014. g.
 • ostale razne domaće i inozemne konferencije i okrugli stolovi.
 • pokretanje i opremanje te sufinanciranje poduzetničkih Regina info-centara u Općini Vinodol, Gradu Crikvenici, Općini Skrad, Gradu Vrbovsko i Gradu Rabu na području Primorsko-goranske županije, u sklopu EU projekta REGINA, putem programa CARDS 2003, 2005. g.
 • pokretanje i opremanje Udruge za promicanje energetske učinkovitosti CEZAR u sklopu EU projekta BULB – putem programa Interreg IIIA – CARDS PHARE 2006, izrada svih potrebnih dokumenata za registraciju i djelovanje, 2009. g.
 • priprema i registriranje Regionalne energetske agencije – REA Kvarner d.o.o. - REA KVARNER u sklopu EU projekta Pokretanje energetske agencije putem programa IEE-CIP, 2009. g.
 • u cilju umrežavanja poduzetnika, sudjelovanje u inicijativi osnivanja Auto servisnog klastera Rijeka, priprema projekta i potrebnih dokumenta i aktivnosti za pokretanje Autoklastera, 2010. g.
 • pomoć u pokretanju klastera Adriona, Opatija, 2011. g.
 • pokretanje i osnivanje Udruga LAG-a Terra Liburna za područja Općine Matulji, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Mošćenička Draga, Općine Lovran, Grada Kastva i Grada Opatije, izrada svih potrebnih dokumenata za registraciju i djelovanje, 2013. g.
 • pomoć u pokretanju Udruge Poslovni klub žena Rijeka, 2014. g.